ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΑΣ

360 160 sv1925

Πρόσφατες αποφάσεις της UEMS έδωσαν το δικαιώμα δημιουργίας ενός ευρωπαικού διπλώματος Φλεβολογίας μετά απο εξετάσεις στο European Board of Phlebology. Τις εξελίξεις αυτές παρακολουθεί στενά η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία και θα κρατά ενήμερα τα μέλη της για οτι νεο γίνει στον ελληνικό χώρο στο θέμα αυτό.

Το βίντεο που ακολουθεί εξηγεί τα στάδια της μέχρι σήμερα ευρωπαικής πορείας