ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

800 369 sv1925

Το τελικό πρόγραμμα του 1ου Θερινού Σχολείου που θα γίνει στο Πορτο-Χελι στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου είναι