Ελληνική Φλεβολογική Εταιρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία σαν σκοπό έχει την μελέτη και προαγωγή της γνώσης για τις παθήσεις των φλεβών τόσο ανάμεσα στους ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό. Οι πιο συνηθισμένες φλεβικές παθήσεις είναι οι κιρσοί και η θρόμβωση που προκαλούν προβλήματα σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Η εταιρεία μέσα από συνέδρια, έντυπα και το διαδίκτυο παρέχει την πλέον έγκυρη επιστημονική γνώση στα θέματα αυτά και χρησιμεύει σαν χώρος ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων στις φλεβικές παθήσεις.

H Φλεβολογική Εταιρεία είναι μέλος της

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος  Σ. Βασδέκης
Αντιπρόεδρος και Εισερχόμενος Πρόεδρος:  Α. Παπαγεωργίου
 Γεν. Γραμματέας  Κ. Μουλακάκης
 Ταμίας  Α. Λάζαρης
 Μέλος  Ι. Αγγελάκας
 Μέλος  Σ. Γεωργόπουλος
 Μέλος  Ε. Καλοδίκη
 Μέλος  Φ. Σιγάλα
 Αν. Μέλος  Σ.Μαστοράκη