Η νεά μελέτη της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρίας

640 480 sv1925

Η Φλεβολογική Εταιρεία με αφορμή το 1ο Χειμερινό Σχολείο για το ‘Οίδημα- Έλκος’ έχει αρχίσει μια Πανελλαδική μελέτη μέσω των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.  Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφεί η Ελληνική πραγματικότητα από πλευράς ιατρών πάνω στην αντιμετώπιση των ελκών.  Οι ιατροί μέλη των Συλλόγων καλούνται να συμπληρώσουν προαιρετικά ένα ερωτηματολόγιο μέσω internet που αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν στην αντιμετώπιση των ελκών.

Η μέχρι τώρα ανταπόκριση είναι σημαντική και καθώς η μελέτη συνεχίζεται μπορούν όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ΑΠΟ ΕΔΩ